Правила содержания собак в г.Славутич
Правила PDF Печать E-mail

Главная - 

 - Об организации - 

 - Устав - 

 - ЧЕМ ПОМОЧЬ? - 

 - Объявления - 

 - Контакты - 

Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Славутич
Враховуючи прийняття у 2006 році Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, "Про благоустрій населених пунктів", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", у відповідності з методичними рекомендаціями з розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах, затверджених Наказом МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 09.11.07 № 175, з метою покращення санітарного стану міста, епідеміологічної та епізоотичної ситуації, загальної безпеки громадян, підвищення іміджу, інвестиційної і туристичної привабливості м. Славутич міська рада ухвалила:

  1. Затвердити нову редакцію Правил утримання і поводження з тваринами у м. Славутич (додаються).
  2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури і постійну комісію з екології природокористування, охорони довкілля та благоустрою, адміністративну комісію, а також на місцеві органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

ПРАВИЛА
утримання і поводження з тваринами у м. Славутич

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання і поводження з тваринами у м. Славутич (надалі - Правила) розроблені з метою реалізації державної політики у сфері поводження з тваринами та їх захисту від жорстокого поводження. Правила - це нормативно - правовий акт, яким установлюються вимоги до утримання і поводження з тваринами на території м. Славутич.

Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав на життя та біологічно обумовлені умови існування.

Правила обумовлюють поводження з тваринами на умовах милосердного ставлення до них та дотримання чистоти і порядку на території м. Славутич при їх утриманні, за недодержання яких передбачена відповідальність згідно законодавству.

1.2. Ці Правила поширюються на відносини, які виникають у зв’язку з утриманням тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб у м. Славутич (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України).

Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

1.3. Фізичні та юридичні особи, які утримують тварин, зобов'язані дотримуватись вимог Законів України “Про захист тварин від жорстокого поводження“, “Про тваринний світ“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про ветеринарну медицину“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про захист населення від інфекційних хвороб“ та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

1.4. Виконання Правил забезпечується діями органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у партнерстві з громадянами та громадськими організаціями, статут яких передбачає діяльність з захисту тварин від жорстокого поводження з ними чи відповідне поводження з тваринами.

1.5. Внесення змін до Правил здійснюється органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку. Термін перегляду Правил складає три роки, якщо зміни в законодавстві або інших нормативно-правових актах чи наявна ситуація не зумовлюють доцільність дострокового внесення змін до Правил. Під час внесення змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

1.6. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

тварини - біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

дикі тварини - тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, що перебувають у неволі;

домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів і порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб, що, як правило, не мають життєздатних даних популяції, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів тваринного походження;

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишились без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;

біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

притулки для тварин – неприбуткові установи, які облаштовані для утримання тварин;

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, які виключають їх передсмертні страждання;

вигул тварин - тимчасове знаходження тварин у присутності їх власників чи осіб, які їх супроводжують, поза місцями постійного проживання з метою задоволення їх фізіологічних потреб й гармонічного розвитку;

волонтер – громадяни, які опікуються безпритульними тваринами по узгодженню з громадськими організаціями з захисту тварин;

притулок для тварин - майновий комплекс для утримання тварин, вилучених або іншим способом відчужених від власників, знайдених або переданих з пункту тимчасового утримання тварин, а також поміщених їхніми власниками на певний строк;

пункт тимчасового утримання тварин - майновий комплекс, відповідним чином облаштований, для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених від власників тварин, а також знайдених або виловлених бездоглядних тварин;

службові тварини - тварини, що використовуються в пошукових, сторожових, патрульно-постових, захисно-вартових, пошуково-рятувальних та інших службових цілях;

потенційно небезпечні породи собак - породи собак, що володіють генетично детермінованими якостями агресії й сили;

жорстоке умертвіння тварин - невмотивоване та несанкціоноване ветеринарним фахівцем умертвіння тварин, або умертвіння без застосування знеболюючих засобів, які запобігають відчуттю тваринами болю і страху, чи умертвіння забороненими методами або з використанням заборонених

засобів препаратів;

жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинених з хуліганських чи корисливих мотивів;

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя, тощо;

карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для утримання тварин у разі їх тимчасової ізоляції при наявності підозри на інфекційні захворювання.

2. Загальні вимоги до утримання і поводження з тваринами у м. Славутич

2.1. Утримання і поводження з тваринами у м. Славутич ґрунтуються на таких принципах:

2.1.1. Забезпечення безпеки життя та здоров'я людей при утриманні і поводженні з тваринами;

2.1.2. Утримання і поводження з тваринами без заподіяння шкоди людям чи іншим тваринам;

2.1.3. Дотримання санітарно - гігієнічних та ветеринарних норм і правил при поводженні з тваринами;

2.1.4. Забезпечення тваринам умов, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

2.1.5. Уникнення жорстокого поводження з тваринами;

2.1.6. Право власності та інші речові права на тварин реалізуються відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження“;

2.1.7. Захисту тварин від страждань та загибелі, недопущення їх жорстокого умертвіння;

2.1.8. Здійснення умертвіння тварин тільки за показниками, затвердженими ветеринарним фахівцем, та з дотриманням умов евтаназії;

2.1.9. Здійснення державного регулювання та контролю в сфері гуманного поводження із тваринами, участі громадян й громадських об'єднань у розробці й реалізації програм та заходів у сфері поводження із тваринами і їх захисту;

2.1.10. відшкодування власником тварини шкоди, заподіяної його твариною іншим тваринам або здоров'ю та/або майну громадян чи організацій, відшкодування власникові тварини шкоди, заподіяної його тварині з вини іншої особи;

2.1.11. Відповідальності за порушення цих Правил чи жорстоке поводження з тваринами.

2.2. При утриманні тварин забороняється:

2.2.1. Спричинення тваринам болю і страждань, окрім випадків, коли життю та здоров'ю людей і тварин загрожує небезпека;

2.2.2. Організація, проведення і пропаганда собачих боїв, інших заходів, які допускають жорстокість стосовно тварин і травмують психіку людей;

2.2.3. Використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;

2.2.4. Нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.

2.3. Умови утримання тварин повинні виключати жорстоке поводження з ними.

2.4. При неможливості подальшого утримання тварину здійснити її передачу іншому власнику або у притулок для тварин.

2.5. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

3. Особливості права власності та інших речових прав на тварин

3.1. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

3.2. Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу дозволяється у разі дотримання вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

3.3. Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

3.4. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

4. Утримання і поводження з тваринами

4.1. Юридична чи фізична особа, яка утримує тварину, зобов'язана:

4.1.1. Забезпечити тварині необхідні умови відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження":

а) умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

б) умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби;

в) кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону;

г) місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурний і вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

4.1.2. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується тварина (місце постійного чи тимчасового утримання), та норм співжиття.

4.1.3. Охороняти здоров'я та благополуччя тварин шляхом:

а) забезпечення виконання ветеринарно-санітарних заходів, включаючи зоогігієнічні вимоги та умови, що мають забезпечуватися при утриманні тварин;

б) забезпечення тварин якісними та безпечними кормами і водою;

в) застосування профілактичних ветеринарно-санітарних заходів щодо здоров'я тварин;

г) своєчасного звернення за послугами лікаря ветеринарної медицини щодо встановлення діагнозу та лікування хворих тварин;

ґ) використання ветеринарних препаратів згідно з вказівками лікаря ветеринарної медицини;

д) недопущення жорстокого поводження з тваринами;

е) забезпечення належних транспортних засобів для переміщення тварин;

4.1.4. дбати про тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

4.1.5. надавати можливість тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;

4.1.6. забезпечити наявність намордника і повідка, які необхідні для здійснення вигулу тварини поза місцем її постійного утримання;

4.1.7. забезпечити наявність на тварині нашийника з ідентифікуючими позначками;

4.1.8. забезпечувати своєчасне надання тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

4.1.9. негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам;

4.1.10. негайно доставляти тварину, яка вчинила агресивні дії, у ветеринарну установу для огляду. За неможливості доставки тварини до ветеринарної установи повідомити про це ветеринарну установу та управління внутрішніх справ;

4.1.11. запобігати неконтрольованому розмноженню тварин.

4.2. Особи, які утримують тварин, і не є мешканцями м. Славутич, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров'я тварини та щеплення проти сказу.

4.3. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:

4.3.1. дотримуватися санітарно - гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;

4.3.2. забезпечувати домашній тварині необхідні умови, які відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", дбати про домашню тварину, не залишати її без догляду, забезпечувати їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

4.3.3. забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

4.3.4. зареєструвати у житлово-комунальних органах собак, котів чи диких тварин віком від трьох місяців і більше. При зміні місця проживання або власника необхідно перереєструвати собак, котів та інших тварин;

4.3.5. мати на тварину ветеринарні паспорти;

4.3.6. щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне - котів та інших тварин, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок;

4.3.7. повідомляти протягом 10-ти днів орган реєстрації тварин про придбання собаки, кота чи дикої тварини, а також про переїзд з нею в інший населений пункт;

4.3.8. про захворювання собаки, кота та інших тварин негайно повідомляти ветеринарну установу;

4.3.9. негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини, свійської або домашньої тварини, а також доставляти у державну ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування;

4.3.10. тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише у закритих дворах, висота та щільність огорожі яких виключає можливість виходу тварини за межі двору. Про наявність собак застерігати написом на будинках, дворах і на вулицях;

4.3.11. здавати домашніх тварин до притулків у разі неможливості подальшого утримання цих тварин;

4.3.12. забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (кличкою тварини, прізвищем, адресою та телефоном особи, яка утримує домашню тварину);

4.3.13. сплачувати кошти за житлово-комунальні послуги з утримання собак і котів у встановлених розмірах;

4.3.14. запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

4.3.15. відшкодовувати громадянам матеріальні та моральні збитки, які нанесені тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.4. Дозволяється утримувати тварин:

4.4.1. у квартирах, в яких проживає одна сім'я (за умови згоди членів сім'ї), а також у будинках, які належать фізичним особам на правах приватної власності;

4.4.2. у квартирах, де проживає кілька сімей - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

4.4.3. у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, та оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та цих Правил;

4.4.4. на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

4.4.5. юридичним особам: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; сторожові собаки випускаються на територію лише після закінчення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;

4.4.6. юридичним особам для здійснення уставної діяльності у вольєрах, пунктах тимчасового утримання, карантинних майданчиках або у розплідниках, які задовольняють вимогам даних Правил.

4.5. Обмеження кількості тварин, які утримуються в домашніх умовах

4.5.1. Кількість тварин, які утримуються в домашніх умовах, обмежується при неможливості забезпечення умов їхнього утримання відповідно до вимог законодавства, даних Правил, зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил або при порушенні прав і законних інтересів громадян.

4.5.2. У квартирі багатоквартирного житлового будинку, в якій проживає один наймач (власник) житлового приміщення й члени його родини, допускається постійне утримання не більше 5-ти дорослих тварин, які відносяться до собак та котів.

4.5.3. Допускається тимчасове утримання більшої кількості тварин, якщо визначені мета і терміни тимчасового утримання, тваринам забезпечуються умови згідно даних Правил, а інтереси і права громадян не порушуються.

4.5.4. В одноквартирному житловому будинку, у якому проживають декілька наймачів (власників) житлового приміщення, на сім’ю одного наймача (власника) житлового приміщення допускається утримання собак та/або кішок у кількості, погодженій у письмовому вигляді з усіма проживаючими в цьому будинку повнолітніми громадянами.

4.5.5. У кімнаті гуртожитку допускається утримання не більше однієї собаки або кішки при письмовій згоді усіх повнолітніх осіб, які разом проживають в даному житловому приміщенні.

4.5.6. Приплід собак і кішок підлягає вилученню після досягнення ними тримісячного віку у відповідності до вимог даних Правил, якщо загальна кількість тварин, які утримуються в житловому приміщенні, перевищує допустиму кількість, встановлену цими Правилами, а мета і терміни подальшого утримання не узгоджені з відповідними органами місцевого самоврядування чи з місцевими органами виконавчої влади.

4.6. При поводженні з тваринами забороняється:

4.6.1. використання оснащень, інвентарю й інших пристосувань, які спричиняють каліцтво, травму, загибель тварин;

4.6.2. катування тварин і нанесення їм побоїв, які призводять до каліцтва, травми або загибелі тварин;

4.6.3. використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень, не властивих цим видам (породам) тварин, а також примус

тварин до виконання дій, які можуть спричинити каліцтво, травму або загибель тварин;

4.6.4. розведення тварин з уродженими фізичними вадами або з виявленими генетичними змінами, які спричиняють їм страждання;

4.6.5. нацьковування (спонукання до нападу) тварин на громадян, а також одних тварин на інші;

4.6.6. нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

4.6.7. розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

4.6.8. примушування до нападу одних тварин на інших;

4.6.9. проведення генетичних змін на тваринах;

4.6.10. застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

4.6.11. здійснення больових процедур без застосування знеболюючих препаратів;

4.6.12. примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

4.6.13. інші дії чи бездіяльність, які суперечать установленим цими Правилами основним принципам поводження із тваринами.

4.7. Особам, які утримують домашню тварину, забороняється:

4.7.1. утримувати, передавати іншим особам у формі продажу, зміни або дарування незареєстрованих собак, котів;

4.7.2. продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях;

4.7.3. утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);

4.7.4. викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях;

4.7.5. жорстоко поводитись з домашніми тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

4.7.6. вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак без наявності повідків, намордників (для потенційно-небезпечних порід), засобів прибирання екскрементів;

4.7.7. купувати, продавати чи перевозити дорослих тварин за відсутності їх імунізації проти сказу;

4.7.8. вирощувати та використовувати собак і котів для отримання м'яса, жиру або шкіри.

4.8. Утримання на території міста собак потенційно-небезпечних порід чи собак з підвищеною агресивністю

4.8.1. До потенційно небезпечних порід собак належать:

1) американський піт-бультер’єр;
2) американський стаффордширський тер'єр;
3) анатолійский карабаш;
4) англійський мастиф;
5) бельгійський мастиф;
6) бордоський дог;
7) бульмастиф;
8) східноєвропейська вівчарка;
9) доберман-пінчер;
10) бультер'єр;
11) кавказька вівчарка;
12) мальорський бульдог;
13) московська сторожова;
14) німецька вівчарка;
15) німецький дог;
16) вівчарка Дауфмана;
17) різеншнауцер;
18) ротвейлер;
19) румунська вівчарка;
20) середньоазіатська вівчарка;
21) супердог і його помісь із майконгом;
22) тоса-іну (японський бійцівський собака);
23) південоруська вівчарка;
24) шарпей (китайський бійцівський собака).

4.8.2. Собаки потенційно небезпечних порід і тварини, які використовуються в культурно-видовищних заходах, а також службові тварини повинні утримуватися на належно відмежованій території або на прив'язі, щоб забезпечити безпеку громадян. При цьому по периметру цієї території повинна бути розміщена інформація, яка попереджає про знаходження на ній небезпечних для громадян тварин.

4.8.3. Якщо подальше використання тварин у культурно-видовищних заходах, лабораторних тварин, службових тварин перестало бути можливим за їхнім цільовим призначенням, їхні власники зобов'язані забезпечити утримання цих тварин відповідно до вимог даних Правил та інших актів законодавства, які регулюють відносини в сфері поводження з тваринами, у тому числі зоотехнічних, зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів.

4.8.4. Утримання собак потенційно небезпечних порід потребує проходження власником і твариною спеціального навчання у кінологічних центрах (клубах), щоб забезпечити безпечне для інших тварин і громадян поводження з потенційно небезпечними тваринами, яке засвідчується наявністю у власника посвідчення.

4.8.5. Власник потенційно-небезпечної тварини та особи, які здійснюють її супроводження, повинні надавати в службу реєстрації тварин медичні висновки про відсутність протипоказань, пов'язаних із психічним захворюванням, алкоголізмом, наркоманією або токсикоманією.

4.8.6. Власники потенційно небезпечних тварин беруться на облік органами внутрішніх справ та контролюються ними на відповідність умовам безконфліктного співіснування та забезпечення безпеки оточуючих людей і тварин.

4.9 Вигул тварин на території міста Славутич

4.9.1. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. Дозволяється виводити собак з житлових та інших приміщень, а також з ізольованих територій у загальні двори або на вулицю на повідку, а потенційно-небезпечних порід додатково у наморднику, з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками (кличкою собаки, прізвищем, адресою та телефоном особи, яка утримує домашню тварину) і обов'язковим забезпеченням безпеки людей;

4.9.2. Вигул собак може здійснюватися залежно від місця його проведення з застосуванням засобів (повідець, намордник), які забезпечують безпеку інших тварин і громадян, або без застосування таких засобів (вільний вигул). Вільний вигул допускається для цуценят у віці до трьох місяців і декоративних собак ростом у холці до двадцяти п'яти сантиметрів.

4.9.3. Вигул собак потенційно небезпечних порід без намордника незалежно від місця вигулу забороняється.

4.9.4. Вигул собак із застосуванням засобів, які забезпечують безпеку інших тварин і громадян, може здійснюватися на території населеного пункту, де законодавством не заборонене знаходження громадян із тваринами.

4.9.5. Вільний вигул собак у межах території населеного пункту може здійснюватися на майданчиках для вигулу собак або в інших спеціально відведених місцевими органами влади для цих цілей місцях за умови забезпечення безпеки інших тварин і громадян.

4.9.6. За межами території міста Славутич вигул потенційно-небезпечних собак здійснюється тільки у намордниках, за винятком цуценят у віці до трьох місяців.

4.9.7. Розміщення й устаткування місць для вигулу собак здійснюються за рішенням місцевих органів влади відповідно до законодавства про охорону й використання земель, про архітектурну, містобудівну й будівельну діяльність, про санітарно-епідемічний добробут населення, про охорону навколишнього середовища та інших нормативно-правових актів.

4.9.8. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

4.9.8.1. безпеку оточуючих людей, тварин і майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

4.9.8.2. безпеку супроводжуваної тварини;

4.9.8.3. безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4.9.9. У місцях масового скупчення людей собаки повинні бути на короткому повідку та у наморднику, а маленькі собаки - у закритих контейнерах або на руках у власника.

4.9.10. Під час переходу через вулиці і поблизу магістралей особа, яка здійснює вигул собаки, зобов'язана взяти її на короткий поводок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.

4.9.11. Особа, яка утримує домашніх тварин, зобов'язана прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи територію під'їздів, сходових кліток, ліфтів, а також доріжок, тротуарів.

4.9.12. Утримання собак без повідків і намордників дозволяється під час:

4.9.12.1. оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення;

4.9.12.2. муштри на навчально-дресирувальних майданчиках;

4.9.12.3. проведення виставок на відповідним чином облаштованих майданчиках.

5. Особливості утримання диких тварин у неволі та сільськогосподарських тварин і птиці

5.1. Утримання великих диких тварин допускається лише у спеціалізованих закладах (зоопарки, цирк, тощо).
Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Утримання крупних диких тварин у квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності, забороняється.

Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається у разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.

Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми у неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

5.2. Власники диких і сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних і профілактичних заходів щодо цих тварин.

5.3. Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити цих тварин за межі місця їх постійного утримання за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.

5.4. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов'язані:

5.4.1. ввозити на територію м.Славутича сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

5.4.2. утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

5.4.3. систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;

5.4.4. негайно повідомляти ветеринарну лікарню району про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

5.4.5. виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;

6. Правила поводження з тваринами, яких використовують у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля

6.1. Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, який видається державним комітетом ветеринарної медицини.

6.2. Демонстрація тварин на виставках чи в зоопарках потребує дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, а також заходів безпеки оточуючих.

6.3. Створення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, який видається державним обласним управлінням охорони навколишнього природного середовища.

6.4. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.

6.5. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, які передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

7. Притулки для тварин

7.1. Для утримання безпритульних тварин створюються відповідні притулки.

Притулки для тварин можуть створюватися виконавчим органом Славутицької міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших, незаборонених законодавством джерел фінансування.

У міському бюджеті м. Славутич передбачаються кошти на створення й експлуатацію муніципального притулку для тварин та відшкодування іншим притулкам витрат з утримання тварин незалежно від форми власності.

7.2. Муніципальний притулок для тварин обладнується для утримання безпритульних тварин, надання ветеринарної допомоги, вакцинації й біостерилізації, які застосовуються відповідно до вимог цих Правил та згідно з Програмою регулювання чисельності безпритульних тварин, затвердженою радою депутатів м. Славутич.

У муніципальному притулку здійснюється реєстрація тварин, які поступили у притулок, та їх лікування, вакцинація, а, за необхідності, контрацепція й біостерилізація.

Утримання і годування тварин у муніципальному притулку для тварин здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

7.3. З метою забезпечення захисту собак і котів від жорстокого й іншого неналежного поводження, пошуку їх власників, а також собак і котів, від яких відмовилися або хочуть відмовитися їх власники, за рахунок пожертвувань організацій чи приватних осіб можуть створюватися приватні притулки.

7.4. Притулки юридичних чи фізичних осіб повинні керуватися Положенням про них, затверджених головним управлінням ветеринарної медицини, та даними Правилами.

7.5. Власники притулків не є платниками збору з власників тварин.

7.6. Створення притулків для тварин у жилих будинках не допускається.

7.7. Відносини між власником притулку для тварин або уповноваженими ним особами та власником тварини, який тимчасово помістив тварину в притулок для тварин, визначаються договором.

7.8 .У разі надходження тварини власник притулку або уповноважені ним особи зобов’язані:

7.8.1. забезпечити проведення ветеринарного огляду, а при необхідності - карантин тварини, що надійшла;

7.8.2. у триденний термін сповістити організацію, яка здійснює реєстрацію тварин у даному населеному пункті, про надходження до притулку бездоглядної тварини та її реєстраційні дані.

7.9. Якщо після закінчення 30 днів від дня повідомлення організації, що здійснює реєстрацію тварин у м. Славутич, про прикмети бездоглядної тварини, яка надійшла до притулку для тварин, не знайшовся власник цієї тварини, право розпорядження нею переходить до власника притулку, який може відчужувати цю тварину громадянам чи юридичним особам.

7.10. Власник притулку або уповноважені ним особи зобов'язані вести облік тварин, які надійшли до притулку, з обов'язковим фіксуванням дати надходження цих тварин, від кого і яким чином вони надійшли до притулку, їхнього виду (породи), окрасу, ваги й приблизного віку тварин, візуальної характеристики стану тварин, а також інших даних, які власник притулку або уповноважені ним особи вважають за необхідне зафіксувати, і надавати зацікавленим особам відомості про цих тварин.

7.11. Щодо утримання тварин власник притулку або уповноважені ним особини зобов'язані:

7.11.1. забезпечувати належні умови утримання тварин відповідно до цих Правил та інших актів законодавства, що регулюють відносини в сфері поводження з тваринами, у тому числі зоотехнічними, зоогігієнічними, ветеринарно-санітарними нормами й правилами, гігієнічними нормативами;

7.11.2. вживати заходів з недопущення розмноження тварин, які перебувають у притулку для тварин;

7.11.3. забезпечувати надання тваринам ветеринарної допомоги відповідно до законодавства про ветеринарну справу.

7.12. При поверненні тварини з притулку його власнику уповноважені за притулок особи зобов'язані забезпечити проведення ветеринарного огляду тварини, яка повертається, а у випадку передачі тварини новому власникові - забезпечити проведення ветеринарного огляду переданої тварини й у триденний термін сповістити про передачу тварини організацію, яка здійснює реєстрацію тварин.

7.13. Після повернення загубленої тварини її власник зобов'язаний відшкодувати витрати на утримання тварини в притулку для тварин відповідно до цивільного законодавства.

7.14. Власник притулку або уповноважені ним особи відповідають за життя й здоров'я тварини перед власником цієї тварини відповідно до договору у випадку, коли тварину було поміщено в притулок для тварин його власником на певний час.

8. Поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності

8.1. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами даних Правил щодо уникнення жорстокості, а також вимогами законодавства України та інших нормативно-правових актів щодо захисту тварин. Вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки) тварин проводиться з метою:

- повернення їх власникам;
- регулювання їх чисельності відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та міської програми регулювання чисельності безпритульних тварин.

Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров'я. Контроль за проведенням відлову та ставленням до безпритульних тварин під час транспортування й розміщення в пунктах тимчасового утримання здійснюють працівники ветеринарних служб та, за бажанням, члени громадських організацій з захисту тварин.

8.2. Регулювання чисельності безпритульних тварин проводиться методами контрацепції й біостерилізації або розміщенням у притулки для тварин. Біостерилізація й контрацепція безпритульних тварин проводиться на базі комунального притулку. Біостерилізація безпритульних тварин може проводитися із залученням ветеринарних установ відповідно до положень міської програми регулювання чисельності тварин.

8.3. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні домашніх та безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та громадсько-правової відповідальності.

8.4. Відлов безпритульних тварин проводиться лише працівниками, які уповноважені на це органами самоврядування та мають відповідне оснащення й кваліфікацію, за заявками державних органів, організацій і громадян з метою, передбаченою Програмою регулювання чисельності тварин у Славутичі чи іншими нормативно-правовими актами.

Щодо вилову бездоглядних тварин забороняється застосовувати методи, препарати й технічні засоби, які спричиняють каліцтво, травми чи небезпеку для їх життя й здоров'я.

Організації з вилову тварин зобов'язані вчасно інформувати населення через засоби масової інформації про заходи, які плануються для вилову бездоглядних тварин, вести облік виловлених бездоглядних тварин і надавати зацікавленим особам відомості про свою діяльність.

8.5. У випадку, коли бездоглядна тварина нанесла тілесне ушкодження громадянам або тварині, її вилов може здійснюватися самим потерпілим або власником потерпілої тварини, а також представниками органів внутрішніх справ (при зверненні до них потерпілих) з наступною передачею виловленої тварини до організації, яка здійснює вилов бездоглядних тварин та їх розміщення у притулках чи місцях тимчасового утримання.

8.6. Дикі тварини, які перебувають на території населених пунктів і створюють небезпеку для здоров'я та/або майна громадян, підлягають вилову організаціями з вилову тварин і поверненню в природне середовище їхнього перебування за узгодженням з територіальними органами охорони навколишнього середовища.

8.7. Відловлені тварини можуть бути повернуті власникам за погодженням з ветеринарною службою після пред'явлення ветеринарного паспорта та при умові оплати вартості витрат за відлов і утримання тварин. При відсутності ветеринарного паспорту здійснюються необхідні ветеринарні процедури з наступною видачею необхідних довідок при умові оплати вартості здійснених процедур.

Після завершення 30-ти денного терміну, якщо не встановлено власника, тварини можуть передаватись у притулки.

8.8. Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.

У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї, ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.

8.9. Вилов безпритульних домашніх тварин окремими громадянами та організаціями забороняється, окрім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

Плановий вилов тварин проводиться за відсутності сторонніх осіб та в часові терміни, встановлені законодавством.

8.10. При вилові безпритульних домашніх тварин категорично забороняється:

8.10.1. привласнювати відловлених тварин;

8.10.2. продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям, за винятком притулків для тварин;

8.10.3. забирати тварин з квартир і з територій приватної власності без відповідної постанови суду;

8.10.4. знімати домашніх тварин з прив’язі;

8.10.5. використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду здоров’ю безпритульним тваринам.

8.11. У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, регулюються в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

8.12. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, які завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.

Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.

Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом 10 днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, які можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння при наявності письмових вказівок відповідального ветеринара.

8.13. Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції тварин органами місцевого самоврядування створюється комунальна служба з питань утримання та поводження з тваринами в м. Славутич відповідно до міської програми регулювання чисельності безпритульних тварин.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години).

9. Пункти тимчасового утримання тварин і поводження з ними

9.1. Пункти тимчасового утримання тварин створюються організаціями, які здійснюють вилов бездоглядних тварин, для тимчасового утримання вилучених або іншим чином відчужених тварин. Пункт тимчасового утримання повинен бути облаштований для утримання тварин у відповідності з вимогами законодавства України та даних Правил, про що повинен свідчити акт вводу в експлуатацію згідно узгоджених вимог з санітарно-епідеміологічною службою та ветеринарним управлінням. При цьому повинно бути забезпечено:

- наявність ветеринарного працівника для поводження з тваринами;
- наявність обґрунтованого підтвердження відповідності Виконавця послуг заявленим до нього вимогам;
- наявність узгоджених вимог в частині ветеринарно-санітарних та зоогігієнічних умов;
- наявність посадових інструкцій працівників, які займаються поводженням з тваринами;
- можливість доступу до тварин громадянам та представникам громадських організацій з захисту тварин.

9.2. При надходженні тварини в пункт тимчасового утримання організація з вилову тварин:

9.2.1. фіксує дату надходження тварини, її вид (породу), окрас, вагу й приблизний вік тварини, візуальну характеристику стану тварини, а також інші дані, які необхідні для її ідентифікації і подальшого облаштування. При наявності у тварини жетона або іншого відмітного знаку фіксує реєстраційні дані, нанесені на них, та повідомляє власника при наявності серед даних його координат;

9.2.2. у триденний термін сповіщає організацію, яка здійснює реєстрацію тварин, про тварину та надає її дані;

9.2.3. забезпечує проведення ветеринарного огляду, а при необхідності - карантин тварини, що надійшла;

9.2.4. приймає необхідні міри з пошуку власника бездоглядної тварини.

9.3. При утриманні тварин у пункті тимчасового утримання тварин його власник або уповноважена ним особа зобов'язана:

9.3.1. забезпечувати належні умови утримання тварин відповідно до даних Правил, інших актів законодавства, які регулюють відносини в сфері поводження з тваринами, у тому числі зоотехнічних, зоогігієнічних й ветеринарно-санітарних норм й правил, гігієнічних нормативів;

9.3.2. вживати заходи з недопущення розмноження тварин;

9.3.3. забезпечувати надання тваринам ветеринарної допомоги відповідно до законодавства про ветеринарну справу.

9.4. Не затребувані протягом установленого строку утримання в пунктах тимчасового змісту виловлені бездоглядні тварини можуть бути піддані контрацепції або біостерилізації з наступним поверненням цих тварин у місця їхнього вилову організацією з вилову тварин під опіку волонтерів.

9.5. У випадку загрози виникнення в місцях передбачуваного повернення виловлених бездоглядних тварин надзвичайних ситуацій, у тому числі епізоотій, пов’язаних із заразними хворобами, носіями яких можуть бути тварини, а також неможливості здійснення контрацепції або біостерилізації, незатребуваних бездоглядних тварин влаштовують в комунальний притулок.

9.6. У випадках, коли виловлена бездоглядна тварина нанесла тілесне ушкодження громадянам або тваринам, подряпала або обслинила їх, а також якщо є підозра на захворювання бездоглядної тварини сказом або іншою невиліковною заразною хворобою, проводяться клінічне й (або) лабораторно-діагностичне дослідження чи ветеринарне спостереження в порядку, встановленому національним законодавством про ветеринарну справу.

Якщо в результаті таких досліджень або спостережень встановлено, що бездоглядна тварина не хворіє на сказ або іншими невиліковними заразними хворобами й не є переносником цих хвороб, то рішення про подальшу долю такої тварини приймається відповідно до вимог, викладених в даних Правилах.

9.7. Якщо в результаті клінічного та/або лабораторно-діагностичного досліджень або ветеринарного спостереження встановлено, що виловлена бездоглядна тварина хворіє на сказ або іншими невиліковними заразними хворобами чи є переносником цих хвороб, то така тварина підлягає умертвінню відповідно до вимог цих Правил і національного законодавства про ветеринарну справу.

10. Умертвіння тварин.

10.1. Умертвіння тварин допускається:

10.1.1. для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

10.1.2. за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

10.1.3. за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

10.1.4. за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

10.2. При умертвінні домашніх тварин мають дотримуватися такі вимоги:

10.2.1. умертвіння проводиться методами, які виключають передсмертні страждання тварин;

10.2.2. приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

10.2.3. забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, які призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, перегріву, та інші больові методи;

10.2.4. умертвіння тварин, які страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

10.3. Умертвіння тварин здійснюється ветеринарним фахівцем із застосуванням зареєстрованих знеболюючих ветеринарних препаратів.

10.4. Умертвіння тварин у разі необхідності захисту життя й здоров'я громадян чи тварин, здійснюється особами, що захищають життя і здоров'я людини чи тварини, на яких здійснено напад.

10.5. Умертвіння тварин із клінічними ознаками невиліковних заразних хвороб допускається на підставі клінічного діагнозу й результатів лабораторно-діагностичних досліджень, за винятком умертвіння тварин при проведенні заходів щодо профілактики й боротьби зі сказом в епізоотичному вогнищі, епідемічному вогнищі, несприятливому по сказу населеному пункті й зоні, яка знаходиться під загрозою.

10.6. Умертвіння страждаючих тварин здійснюється негайно за показами ветеринарного фахівця, якщо їх страждання не можна припинити без умертвіння.

10.7. Забороняються умертвіння тварин способами, які приводять до їхньої загибелі від ядухи, перегріву, переохолодження, застосування курареподібних препаратів, аміаку і його розчинів, препаратів групи міорелаксантів, і іншими хворобливими способами,, а також умертвіння тварин у присутності неповнолітніх.

11. Поховання або утилізація померлих тварин.

11.1. Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі шляхом кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених органами місцевого самоврядування у встановленому законодавстві порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.

11.2. Поховання або утилізація померлих безпритульних тварин здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

11.3. Забороняється викидати трупи домашніх тварин в контейнери для збору побутових відходів чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

11.4. Місця поховання трупів тварин визначаються місцевими органами влади відповідно до законодавства про санітарно-епідемічний добробут населення, про ветеринарну справу, про охорону навколишнього середовища, про архітектурну, містобудівну й будівельну діяльність.

12. Вимоги до перевезення тварин

12.1. Транспортний засіб, який використовується для перевезення тварин, повинен бути обладнаний так, щоб виключити можливість каліцтва, травму або загибель тварини при її завантаженні, перевезенні й вивантаженні.

12.2. Під час перевезення тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі, воді, повітрі й інші фізіологічні потреби, а також повинен бути забезпечений захист тварин від шкідливих для них зовнішніх впливів.

12.3. Перевезення тварин різних видів (порід) повинне проходити в окремих клітках (пристроях, пристосуваннях), за винятком видів (порід), природно контактуючих один з одним або що є нейтральними один до одного.

12.4. Забороняється перевезення тварин у транспорті загального користування без ветеринарних документів, видача яких передбачена законодавством про ветеринарну справу, або при відсутності в них запису про проведення профілактичних щеплень, передбачених нормативно-правовими актами про ветеринарну справу.

12.5. Перевезення тварин у транспорті загального користування здійснюються відповідно до цих Правил, актів законодавства про транспортну діяльність та інших нормативно-правових актів.

13. Надання ветеринарної допомоги тварині

13.1. Власник тварини зобов'язаний забезпечити своєчасне надання тварині кваліфікованої ветеринарної допомоги й своєчасне проведення профілактичних щеплень проти заразних хвороб відповідно до нормативно-правових актів про ветеринарну справу.

13.2. Ветеринарні заходи, які можуть заподіяти страждання тварині, повинні проводитися з обов'язковим застосуванням зареєстрованих знеболюючих препаратів.

13.3. Як ветеринарна допомога може надаватися послуга з умертвіння немовляти приплоду тварин у випадку неможливості поводження з такою кількістю тварин за умови відсутності місць в притулках для тварин.

13.4. У разі підозри на наявність у тварини захворювання, особа, яка її утримує, зобов’язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

13.5. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.

14. Реєстрація і облік тварин

14.1. Реєстрація собак і кішок чи диких тварин здійснюється місцевими органами влади або уповноваженими ними організаціями.

14.2. Власники собак і кішок повинні в десятиденний термін від дня їх придбання у власність подати до організації, яка здійснює реєстрацію тварин, заяву про реєстрацію придбаних тварин. Заява про реєстрацію приплоду собак і кішок повинна бути подана їхніми власниками в десятиденний термін від дня досягнення приплодом тримісячного віку. Реєстрація здійснюється в присутності власників тварин.

14.3. В реєстрації може бути відмовлено, якщо:

14.3.1. власник не надав необхідних для реєстрації документів;

14.3.2. власником не представлена тварина, яку реєструють;

14.3.3. стосовно представленої на реєстрацію тварини не вжиті профілактичні ветеринарні заходи, передбачені національним законодавством про ветеринарну справу;

14.3.4. у житловому приміщенні, в якому передбачається утримання представленої власником на реєстрацію тварини, уже утримується гранична кількість дозволених для утримання тварин;

14.3.5. власником не представлена письмова згода на утримання тварини всіх повнолітніх громадян, які проживають у спільному житловому приміщенні.

14.4. При реєстрації собак і кішок їхнім власникам видається реєстраційне посвідчення, а також жетон або інший відмітний знак установленого зразка, які повинні бути постійно прикріплені до нашийника тварини або прикріплені (позначені) на тварині іншим способом. Дане посвідчення повинно пред’являтись власником тварини чи супроводжуючою особою на вимогу уповноважених осіб з контролю за поводженням з тваринами.

14.5. Реєстрація собак потенційно небезпечних порід проводиться при наявності у їх власника документа (посвідчення, довідки) про проходження ним у кінологічних центрах (клубах) спеціального навчання тварини, яке забезпечує безпечне для інших тварин і громадян поводження з цими тваринами, медичного висновку про відсутність протипоказань, пов'язаних із психічним захворюванням, алкоголізмом, наркоманією або токсикоманією.

14.6. Витрати, пов’язані з їх реєстрацією (виготовлення й видача реєстраційного посвідчення, жетона або іншого відмітного знаку встановленого зразка) відшкодовуються власниками цих тварин згідно прейскуранту, затвердженого органами місцевого самоврядування.

14.7. Види диких тварин, що підлягають реєстрації, а також порядок надання інформації, яка містить відомості по їхній реєстрації, визначаються законодавством про охорону й використання тваринного світу.

14.8. Реєстрація безпритульних тварин та тварин, які знаходяться в притулках, здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

14.9. У випадку загибелі тварини власник повинен повідомити службу реєстрації тварин про даний факт та причину смерті.

14.10. Організації, які здійснюють реєстрацію тварин, зобов'язані проінформувати власників тварин про нормативно-правові акти, якими регулюються відносини в сфері поводження з тваринами, і про відповідальність за порушення, а також про знаходження майданчиків і інших місць для вигулу собак, пунктів тимчасового утримання тварин, притулків для тварин, місць поховання або утилізації трупів тварин, ветеринарних служб (лікарень).

14.11. Організації, які здійснюють реєстрацію тварин, надають інформацію про зареєстрованих тварин громадським організаціям з захисту тварин та органам самоврядування і виконавчої влади відповідно до законодавства.

15. Правопорушення в сфері поводження з тваринами

15.1. утримання в домашніх умовах тварин, не включених у відповідний перелік груп і видів тварин, або утримання у житлових приміщеннях тварин понад припустимої даними Правилами кількості;

15.2. утримання незареєстрованних тварин або порушення строків чи вимог їхньої реєстрації;

15.3. порушення вимог з вигулу собак;

15.4. катування тварин і нанесення їм побоїв, які спричиняють каліцтво, травму або загибель тварин, а також виснаження від тривалого голодування, відсутності води чи інших факторів, що травмують;

15.5. наявність жорстокого поводження з тваринами згідно законодавчих, нормативно-правових актів та вимог даних Правил;

15.6. використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень, не властивих цим видам (породам) тварин, а також використання інвентарю й інших засобів, які спричиняють каліцтво чи травми тварин, або примус тварин до виконання дій, які можуть спричинити каліцтво, травму або загибель тварин;

15.7. розведення тварин з уродженими фізичними вадами або створення та/або розведення нових порід тварин, якщо така зміна може привести до страждань тварини;

15.8. нацьковування (спонука до нападу) тварин на громадян або одних тварин на інші, за винятком випадків правомірного використання службових собак;

15.9. організація й проведення боїв тварин, культурно-видовищних заходів з використанням тварин, які тягнуть нанесення травм і каліцтв твариною, а також умертвіння тварин, спостереження за їхньою передсмертною агонією й використання тварин для вмертвіння інших тварин;

15.10. пропаганда жорстокого поводження з тваринами або використання в розважальних або комерційних цілях кіно -, відео -, фото - і інших матеріалів, що демонструють жорстоке поводження із тваринами;

15.11. порушення вимог щодо поводження з тваринами в процесі вилову бездоглядних тварин і їхнього знаходження в пунктах тимчасового утримання тварин або притулках для тварин;

15.12. поховання трупів тварин у місцях, спеціально не відведених для цього;

15.13. відмова від права власності на тварину шляхом невмотивованого припинення її утримання.

16. Платежі в сфері поводження із тваринами

16.1. Обов’язкові платежі за реєстрацію окремих видів (порід) тварин, їх утримання в домашніх умовах, організацію й проведення культурно-видовищних заходів з використанням окремих видів (порід) тварин та в інших випадках встановлюються з дотриманням законодавства України про оподаткування.

16.2. Кошти, одержані за рахунок сплати зазначених платежів згідно встановленого законодавством порядку, направляються на створення та облаштування пунктів тимчасового утримання тварин, притулків для тварин, облаштування майданчиків та інших місць для вигулу тварин, здійснення заходів з регулювання чисельності бездоглядних тварин, у тому числі їх контрацепцію та/або біостерилізацію, а також на інші цілі в сфері поводження із тваринами.

16.3. Види, ставки, пільги, порядок нарахування та сплати платежів в сфері поводження із твариною та категорії платників не можуть встановлюватись або змінюватись іншими законами України, крім законів про оподаткування.

17. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил

17.1. Контроль за додержанням цих Правил та території м.Славутич здійснюється відділом екології та благоустрою виконкому, органами внутрішніх справ, органами державного ветеринарного нагляду, комунальними підприємствами, які здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, діяльність яких пов’язана з захистом тварин.
Державний контроль в сфері поводження із тваринами здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади в межах їх компетенції.

17.2. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі норм про жорстоке поводження з тваринами.

17.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища. Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади для прийняття рішень щодо покарання та унеможливлення подібних фактів.

Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

17.4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

17.5. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

17.5.1. ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;

17.5.2. подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, у тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій.

17.6. Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, мають право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.

17.7. Посадові особи уповноважених органів виконавчої влади при здійсненні своїх повноважень мають право:

17.7.1. вільного доступу в службові та виробничі приміщення юридичних осіб та/або приватних підприємців, які здійснюють діяльність із використанням тварин, у тому числі приміщення, у яких ці тварини утримуються та/або використовуються;

17.7.2. перевіряти в установленому порядку отриману інформацію про факти жорстокого поводження із тваринами, заподіяння тваринами шкоди здоров'ю та/або майну громадян;

17.7.3. перевіряти в установленому порядку у громадян, юридичних осіб та приватних підприємців документи на тварин;

17.7.4. вимагати письмових пояснень щодо фактів порушення цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань регулювання відносини в сфері поводження із тваринами, у тому числі зоотехнічних, зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, санітарних норм, гігієнічних нормативів;

17.7.5. вимагати у власників тварин пред’явлення тварин для їх огляду із залученням ветеринарних фахівців у випадках нанесення тваринами тілесних ушкоджень громадянам або тваринам чи при підозрі на заразне захворювання тварин, а також, за згодою власників тварин, проводити огляд місць їх утримання;

17.7.6. надавати особам, щодо яких проводять перевірку, обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень та причин їх виникнення;

17.7.7. у разі виявлення під час перевірки правопорушень у сфері поводження із тваринами, у тому числі підтвердження факту жорстокого поводження із твариною, приймати у встановленому порядку заходи про притягнення до відповідальності осіб, дії (бездіяльність) яких спричинили шкоду тварині, та вилучати катованих тварин і надавати відповідні матеріали до правоохоронних органів чи до суду;

17.7.8. перевіряти цільові витрати щодо заходів, які здійснюються при створенні та утриманні притулків для тварин, пунктів тимчасового утримання, карантинних майданчиків чи іншої діяльності щодо поводження з тваринами;

17.7.9. здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством України.

17.8. Громадяни та громадські об'єднання в галузі захисту тварин мають право:

17.8.1. здійснювати громадський контроль за дотриманням вимог цих Правил, інших актів законодавства України, які регулюють відносини в галузі поводження із тваринами, у тому числі зоотехнічних, зоогігієнічних, ветеринарних, санітарних, гігієнічних норм та правил;

17.8.2. сприяти державним органам, які здійснюють державний контроль в галузі поводження із тваринами, у виявленні правопорушень у даній галузі;

17.8.3. вносити до заінтересованих державних органів пропозиції щодо поводження з тваринами та брати участь в їх розгляді;

17.8.4. запитувати та одержувати від юридичних осіб, приватних підприємців та державних органів інформацію щодо поводження із тваринами;

17.8.5. здійснювати освітні послуги та виховання громадян у даній галузі, пропагувати гуманне ставлення громадян до тварин;

17.8.6. звертатися до суду із позовами у випадку порушення прав та законних інтересів громадян;

17.8.7. створювати притулки для тварин;

17.8.8. засновувати фонди з метою фінансування створення та функціонування притулків для тварин та для інших цілей у сфері поводження із тваринами, передбачених установчими документами цих фондів.

17.8.9. Громадяни та суспільні об'єднання в сфері поводження із тваринами можуть користуватися й іншими правами, передбаченими законодавством України.

17.9. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.

 
Сейчас 44 гостей онлайн
Hosting Ukraine
Внимание! Использование материалов Slavutich Board разрешается только при условии ссылки на www.slavboard.com.ua